พระกุมารเยซูวิทยา โรงเรียนคอนแวนต์กรุงเทพเพื่อคนอยากเป็น “เลขา”

February 28, 2022 0 Comments

                เวลาเปิดเว็บไซต์หางานด้านเลขานุการ เป็นปกติที่หลายองค์กรมักจะรีเควสคนจบหลักสูตรด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ที่น่าสนใจคือบางครั้งคุณสมบัติผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีวุฒิระดับปริญญาก็ได้ ทำให้เด็ก ๆ หลายคนที่อยากทำงานด้านนี้และกำลังวางแผนการเรียนอยู่นั้นเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าต้องไปเรียนที่ไหนถึงจะได้วุฒิเฉพาะทาง                 ซึ่งหนึ่งในคำตอบที่ช่วยจะสานฝันให้เป็นจริงได้คือ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ: CONVENT OF THE HOLY INFANT JESUS SCHOOL) โรงเรียนคอนแวนต์กรุงเทพที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง โรงเรียนคอนแวนต์กรุงเทพที่ปั้นเลขา             “เลขานุการ” ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ หรืออื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง ดังนั้นผู้ทำอาชีพนี้จำเป็นต้องมีทักษะหลายด้าน เช่น การบัญชี การจัดการ การบริหาร คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาที่สาม การแต่งตัว บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับกาลเทศะ การเก็บความลับ เป็นต้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีโรงเรียนสอนหลักสูตรเลขานุการเฉพาะทางเกิดขึ้นมา และคนที่อยากทำอาชีพนี้ควรเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางดังกล่าว โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาเป็นโรงเรียนคอนแวนต์กรุงเทพ ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปลุกปั้นคนในสายอาชีพโดยเฉพาะ ด้วยปณิธาน “Bringing Forth a Competent, Virtuous and Caring Citizen” หรือสร้างพลเมืองที่มีความสามารถ มีคุณธรรม […]