รวมของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน

June 19, 2021 0 Comments

การสั่งของจากจีน สั่งของจากต่างประเทศ หรือสั่งของภายในประเทศ ต่างต้องมีกฎของต้องห้าม หรือของที่ไม่สามารถสั่งได้อยู่ในทุกประเทศทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งบทความนี้เราจึงได้ยกตัวอย่างของต้องห้าม หรือของที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีนได้มาฝาก แต่ของต้องห้าม หรือของที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีนได้จะมีของต้องห้าม หรือของที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีนอะไรบ้าง ต้องเลื่อนลงมาดูพร้อมๆ กันเลย

รวมของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน

  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ กรมศิลปากร)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : พืชและส่วนต่างๆของพืช (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ กรมวิชาการเกษตร)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ กรมปศุสัตว์)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : สัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : อาหาร ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : ชิ้นส่วนยานพาหนะ (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ กระทรวงอุตสาหกรรม)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ กรมสรรพสามิต)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
  • ของต้องห้าม ที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีน : สินค้า IPR บุหรี่ไฟฟ้า หรือสินค้าที่รัฐบาลมีนโยบายควบคุมการนำเข้าและ/หรือการส่งออก (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ กรมการค้าต่างประเทศ

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ ลิสต์ของต้องห้าม หรือของที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีนที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ เมื่อคุณรู้เรื่องลิสต์ของต้องห้าม หรือของที่ไม่สามารถสั่งผ่านเว็บสั่งของจากจีนแบบนี้แล้วก็อย่าไปอุตริแอบสั่งมาเด็ดขาดนะ เพราะกฎหมายแรงพอสมควรเลย